Učenje engleskog online

Učenje engleskog online na 3 nivoa od A1 do B2

 

U potrazi ste za učenjem engleskog jezika? Želeli biste da poboljšate svoje komunikacijske sposobnosti? Tražite trening komunikacije na engleskom jeziku za svoje poznanike ili kolege?

 

  • Trening komunikacije od nivoa A1 do B2
  • Engleski i internacionalni tim profesora
  • Kod nas nema domaćih zadataka
  • Zagarantovani rezultati uz garanciju povrat novca
  • Međunarodna iskustva

 

Jednostavno rezervišite besplatan probni čas i isprobajte!

 

 

Učenje engleskog jezika obuhvata:

 

Učenje nemačkog jezika za početnike

Učenje nemačkog jezika za nepredne

Učenje nemačkog jezika za stručnjake

Naše reference

Nivoi našeg učenja engleskog jezika

Naše metode

Detaljna definicija

 


 

Učenje engleskog jezika za početnike

Trening komunikacije engleskog jezika na nivou A1 i A2

 

Učenje engleskog jezika za početnike do nivoa A1 i A2. Nakon učenja engleskog jezika za početnike aktivno ćete govoriti engleski jezik sa 1000 novih reči. Vi određujete tempo učenja. Nastava se odvija non-stop od ponedeljka do petka. Od 2009. godine smo dostupni na tržištu, a od 2015. i onlajn širom sveta.

 

Zainteresovani ste? Samo je potrebno da kliknete na sliku i rezervišete besplatan probni čas!

 

 

Više o učenju engleskog jezika za početnike

 

Nakon učenja engleskog jezika za početnike (nivo A1 i A2) moći ćete da razumete i koristite poznate, svakodnevne izraze i veoma jednostavne rečenice, koje imaju za cilj da zadovolje konkretne potrebe. Nakon učenja engleskog jezika za početnike umećete da predstavite sebe i druge i postavljate drugim ljudima pitanja o njima - npr. gde žive, koje ljude poznaju ili kakve stvari imaju - i moći ćete da odgovorite na pitanja ove vrste. Po završetku učenja engleskog jezika za početnike moći ćete da se sporazumete na jednostavan način ako Vaša sagovornica ili Vaš sagovornik govore polako i jasno i spremni su da pomognu. Moći ćete da razumete rečenice i najčešće korišćene izraze koji se odnose na oblasti od neposrednog značaja (npr. lične ili porodične informacije, kupovina, posao, bliže okruženje). Nakon završenog treninga za početnike moći ćete da se sporazumete u svakodnevnim, rutinskim situacijama koje uključuju jednostavnu i direktnu razmenu informacija o poznatim i uobičajenim stvarima. Nakon učenja engleskog jezika za početnike umećete jednostavno da opišete svoje poreklo i obrazovanje, direktno okruženje i stvari koje su od neposrednog značaja. Učenje engleskog jezika za početnike proširuje Vaš aktivni rečnik sa 1000 novih reči. Po završetku učenja engleskog jezika za početnike tečno ćete govoriti engleski u prezentu, preteritu, perfektu i futuru I sa 1000 reči koje ste naučili.

 

Učenje engleskog jezika za nepredne

Trening komunikacije na nivou B1

 

Učenje engleskog jezika za napredne do nivoa B1. Posle učenja engleskog jezika za napredne aktivno ćete govoriti engleski sa 2000 novih reči. Vi određujete tempo učenja. Nastava se odvija non-stop od ponedeljka do petka. Od 2009. godine smo dostupni na tržištu, a od 2015. i onlajn širom sveta.

 

Zainteresovani ste? Samo je potrebno da kliknete na sliku i rezervišete besplatan probni čas!

 

 

Više o učenju engleskog jezika za napredne

 

Nakon učenja engleskog jezika za napredne (nivo B1) moći ćete da razgraničite bitne stvari, ako se koristi jasan standardni jezik i kada se radi o poznatim stvarima sa posla, iz škole, slobodnog vremena itd. Na kraju učenja engleskog jezika za napredne učenike savladaćete mnoge situacije sa kojima se susrećete u oblasti jezika. Moći ćete jednostavno i smisleno da se izražavate o poznatim temama i oblastima od ličnog interesovanja. Nakon učenja engleskog jezika za napredne bićete sposobni da izveštavate o iskustvima i događajima, da opišete snove, nade i ciljeve i da date kratka obrazloženja ili objašnjenja o svojim planovima i stavovima. Učenje engleskog jezika za nepredne obogaćuje Vaš aktivni rečnik sa 1000 novih reči. Po završetku učenja engleskog jezika za napredne umećete tečno da govorite engleski u prezentu, preteritu, perfektu, futuru I i konjuktivu II sa 2000 reči koje ste naučili.

 

Učenje engleskog za stručnjake

Trening komunikacije na nivou B2

 

Učenje engleskog jezika za stručnjake do nivoa B2. Nakon učenja engleskog jezika za stručnjake aktivno ćete govoriti nemački sa 3000 novih reči. Vi određujete tempo učenja. Nastava se odvija non-stop od ponedeljka do petka. Od 2009. godine smo dostupni na tržištu, a od 2015. i onlajn širom sveta.

 

 Zainteresovani ste? Samo je potrebno da kliknete na sliku i rezervišete besplatan probni čas!

 

 

Više o učenju engleskog jezika za stručnjake

 

Nakon učenja engleskog jezika za stručnjake (nivo B2) moći ćete da razumete suštinu sadržaja složenih tekstova o konkretnim i apstraktnim temama. Takođe ćete moći da razumete stručne razgovore iz Vaše uže struke. Posle učenja engleskog jezika za stručnjake moći ćete spontano i tečno da komunicirate, tako da je normalan razgovor sa izvornim govornicima moguć u oba smera bez mnogo napora. Po završetku učenja engleskog jezika za stručnjake umećete da se jasno i detaljno izrazite o širokom spektru tema, da iznesete svoj stav o nekom aktuelnom pitanju i navedete prednosti i nedostatke različitih stvari. Učenje engleskog jezika za stručnjake obogaćuje Vaš aktivni rečnik sa 1000 novih reči. Nakon učenja engleskog jezika za napredne učenike govorićete gramatički ispravno tečni engleski sa 3000 naučenih reči.

 

Šte ste rekli o našem učenju nemačkog jezika?

 

“Veoma sam bio zadovoljan učenjem nemačkog jezika preko ReformDeutsch. Vaše visokokvalitetne i fleksibilne usluge rado preporučujem drugim kompanijama.”

Attila Andruska, projektni menadžer, Thyssenkrupp, Dortmund, Deutschland

 

“Bio sam veoma zadovoljan uslugama koje pruža ReformDeutsch. Odlikuju ih fleksibilnost i kvalitetne usluge. Mogu samo da ih dalje preporučim“.

Russell Ketteringham, predsednik i izvršni direktor, BOS Automotive Products, Inc., Rochester, Michigan, USA

 

“ Trening komunikacije preko ReformDeutsch donela je iznenađujuće brze rezultate. Moj rečnik, moje komunikacijske veštine su se poboljšavale iz sata u sat i to bez domaćih zadataka. Za godinu dana sam dostigao nivo B2. Preporučio bih svima.”

Carlos Aragón, tehnički menadžer, BOS Automotive Products, Inc., Guanajuato, Mexiko

 

“Slučajno sam naišao na kompaniju i dobio sam usluge iznad svojih očekivanja. Preporučujem njihove usluge svima jer su fleksibilni i veoma pripremljeni.”

Pintér Katalin, generalni direktor, Gerbeaud Gasztronómia Kft., Budapest, Ungarn

 

“Bili smo veoma zadovoljni uslugama koje pruža ReformDeutsch. Sa zadovoljstvom možemo preporučiti njihovo odlično, energično i klijentima orijentisano učenje nemačkog jezika drugim kompanijama.”

Miroslav Mikuš, direktor prodaje i marketinga za EMEA, ESET, s.r.o.

 

Učenje engleskog jezika orijentisano ka komunikaciji

O našoj komunikacijskoj metodi

 

Sa našom metodom možete učiti fleksibilno, Vi određujete svoj raspored svake nedelje. Preko Skype-a smo širom sveta dostupni. Kod nas učite engleski sa odabranim, iskusnim stručnjacima. Naš tim je internacionalan. Sa nama učite na osnovu komunikacijske metode koju smo sami osmislili. Kod našeg učenja engleskog jezika nema domaćih zadataka, sve se uči na času. Naša metoda se zasniva na interakciji pitanje-odgovor koja se fokusira na realne životne situacije. Naš tim se u potpunosti prilagođava Vašem tempu i vremenu. Dostupni smo non-stop od ponedeljka do petka. Našim učenjem engleskog jezika  garantujemo rezultate jer sve učite pod našom kontrolom, direktno na času. Jednostavno rezervišite besplatan probni čas i isprobajte.

 

Nivoi našeg učenja engleskog jezika

Zajednički evropski referentni okvir za žive jezike

 

Učenje engleskog jezika, elementarna upotreba jezika. Nivo A1. Ume da razume i koristi poznate, svakodnevne izraze i veoma jednostavne rečenice, koje imaju za cilj da zadovolje konkretne potrebe. Ume da predstavlja sebe i druge i da postavlja drugim ljudima pitanja o njima- npr. gde žive, koje ljude poznaju ili kakve stvari imaju- takodje ume da odgovora na pitanja ove vrste. Ume da komunicira na jednostavan način ukoliko sagovornica ili sagovornik govore polako i jasno i spremni su da pomognu. 

Učenje engleskog jezika, elementarna upotreba jezika. Nivo A2. Može da razume rečenice i najčešće korišćene izraze koji se odnose na oblasti od neposrednog značaja (npr. lične i porodične informacije, kupovina, posao, bliže okruženje). Ume da komunicira o svakodnevnim, rutinskim situacijama koje zahtevaju jednostavnu i direktnu razmenu informacija o poznatim i uobičajenim stvarima. Ume da koristi jednostavne jezičke konstrukcije i da opiše sopstveno poreklo i obrazovanje, neposrednu okolinu i da postavi pitanja koja su od neposrednog značaja.

Učenje engleskog jezika, samostalna upotreba jezika. Nivo B1. Ume da razume bitne tačke ako se upotrebljava jasan, standardni jezik i ukoliko se govori o poznatim stvarima sa posla, iz škole, slobodnog vremena itd. Ume da savlada većinu situacija, koje se na putovanjima pojavljuju u oblastima u kojima se govori nemački jezik. Ume jednostavno i smisleno da se izražava o poznatim temama i o ličnim interesovanjima. Ume da opisuje iskustva i događaje, snove, nade i ciljeve i da daje kratka obrazloženja i objašnjenja o planovima i stavovima nekih stvari.  

Učenje engleskog jezika, samostalna upotreba jezika. Nivo B2. Ume da razume suštinu složenih tekstova o konkretnim ili abstraktnim temama; razume sadržaj iz svoje struke i stručne razgovore. Ume da komunicira spontano i tečno, tako da je jedan običan razgovor u oba smera sa izvornim govornicima moguć bez mnogo napora. Ume jasno i detaljno da se izražava o širokom spektru tema, da iznese svoje stavove o aktuelnom pitanju i da navede prednosti i nedostatke različitih stvari.

Učenje engleskog jezika, kompetentna upotreba jezika. Nivo C1. Ume da razume širok spektar zahtevnih, dužih tekstova, uključujući implicitno značenje datog. Ume da se izrazi spontano i tečno bez čestog traženja reči. Može da koristi jezik efikasno i fleksibilno u društvenom i profesionalnom životu ili u školovanju i studiranju. Ume da reprodukuje tekst o složenim temama na jasan, strukturiran i detaljan način, koristeći različite i odgovarajući načine tekstualnog povezivanja.

Učenje engleskog jezika, kompetentna upotreba jezika. Nivo C2. Ume sa lakoćom da razume praktično sve što pročita ili čuje. Ume da rezimira informacije iz različitih pisanih i usmenih izvora, dajući smislene razloge i objašnjenja. Ume spontano, veoma tečno i precizno da se izražava, identifikujući finese značenja čak i u složenijim situacijama.

 


 

Učenje engleskog jezika: Detaljna definicija

 

Ovaj način učenja engleskog jezika daje uputstvo za vladanjem engleskim jezikom i dovodi do  adekvatne primene istog.

Učenje engleskog jezika ima u osnovi dva cilja: s jedne strane teži sposobnostima tečnog govora i pisanja, s druge strane razumevanju knjizevnih tekstova samog jezika.

Ovo je uglavnom slučaj kod podučavanja drevnih jezika, latinskog i grčkog, ali više važi za moderne jezike kao što su engleski i nemački.

Kod učenja engleskog jezika za početnike, na primer u srednjim školama, se to obično u početku postiže uz pomoć udžbenika, koji pomoću jednostavnih tekstova prezentuju novi rečnik i idiome, kao i nove gramatičke aspekte jezika.

To novonaučeno se zatim uvežbava odvojeno. Učenje naprednog nivoa engleskog jezika se često sastoji od čitanja dužih tekstova i diskusije u datom jeziku, jer je fokus na sticanju aktivnih jezičkih veština.

U zavisnosti od cilja, se kod tekstova radi o autentičnoj literaturi ili autentičnim predmetnim tekstovima, pri čemu je njihovo savladavanje važno, na primer, u službi tumača i prevodioca. Pored aktivnog vladanja engleskim jezikom, od velikog je znacaja je i veština slušanja.

Ovo se može razviti uz pomoć auditivnih materijala kao što su kasete, CD-ovi ili boravkom u zemlji u kojoj se govori strani jezik. Vrlo je intenzivnu nastavu stranog jezika u školama koje nude dvojezične smerove.

U njima se pored samih časova jezika, razni predmeti (npr. geografija, istorija, društvene nauke) delimično održavaju na stranom jeziku, tako da su učenici prinuđeni da aktivno koriste strani jezik i mogu da uče leksiku za određeni predmet.

Učenje stranog jezika je usko povezano sa prenošenjem znanja o kulturi i zemlji ljudi koji govore strani jezik. Ovo poslednje se odvija na časovima „poznavanja nemačke kulture“. Interkulturalno znanje, s druge strane, omogućava da se premosti jaz između kulture porekla i ciljne kulture. Obično se održava u nastavnim fazama posvećenim interkulturalnoj komunikaciji (IKK).

 

Želite da saznate više o učenju nemačkog jezika? Preporučujemo Vam još:

 

Učenje engleskog online. Ucenje engleskog. Ucenje engleskog jezika. Kurs engleskog jezika online.


xcv

Podelite našu internet stranicu:   

Copyright © ReformEnglish.com 2009-2022 All rights reserved

Reform PRODUCTS & SERVICES s.r.o. (d.o.o.)

Tel.: +49 162 701 31 86 | info@reformenglish.com | Skype: reform.deutsch1

IMPRESUM | USLOVI KORIŠĆENJA