Aké výsledky dosiahneme so vzdelávacími programami?

Vaše odborné znalosti sa rozšíria, Vaša kreativita a analytické myslenie sa zlepšia a Vaše komunikačné schopnosti v angličtine sa zdokonalia. Viditeľne sa tak zlepšia Vaše pracovné úspechy

 

ReformEnglish COMMUNICATION TRAINING

Po prvej úrovni budete dokonale hovoriť po anglicky pomocou 1000 slov v minulom, prítomnom a budúcom čase s jednoduchými vetami a dokážete tak zvládnuť životné situácie vo vašej práci i v osobnom živote.

Po druhej úrovni budete dokonale hovoriť a písať po anglicky pomocou 2000 slov v minulom, prítomnom a budúcom čase, v podmieňovacom spôsobe s jednoduchými vetami a zaradíte sa tak do spoločnosti anglicky hovoriacich krajín.

Tretia úroveň vás naučí dokonale hovoriť a písať po anglicky pomocou 3000 slov v každom čase, spôsobe s jednoduchými a zloženými vetami o témach ako rodina, hospodárska situácia, šport, veda a výskum, voľnočasové aktivity, zmluvy, obchodné rokovania atď.

CHCEM VEDIEŤ VIAC >

ReformEnglish JOB

Naučíte sa len to, čo nevyhnutne potrebujete na vašom pracovnom pohovore. Vaša komunikačná schopnosť sa už po prvom tréningu zlepší, čo sa úspešne ukáže na vašom pracovnom pohovore a tak sa investovaná energia, čas a peňazie rýchle zúročia.

CHCEM VEDIEŤ VIAC >

ReformEnglish LEADERSHIP

Cieľom nášho manažérskeho tréningu je rozšírenie odborných vedomostí, rozvoj kreativity, analytického myslenia a poznania osobnosti, ako i rozvoj komunikačných schopností úspešného, vyrovnaného, empatického a uznávaného manažéra. Nenechávame nič na náhodu, zručnosti si osvojíte pod naším vedením v rámci simulácie životných situácii.

CHCEM VEDIEŤ VIAC >

ReformEnglish SALES TRAINING

Cieľom nášho tréningu obchodných a predajných zručností je rozšírenie odborných vedomostí a komunikačných schopností úspešného obchodného zástupcu, obchodníka. Nenechávame nič na náhodu, zručnosti si osvojíte pod naším vedením v rámci simulácie životných situácii.

CHCEM VEDIEŤ VIAC >

 

Nenechávame nič na náhodu! Zručnosti si osvojíte pod naším vedením priamo na hodine.

CHCEM TO VYSKÚŠAŤ >

 

 

Výsledky metódy ReformEnglish. Výsledky ReformEnglish.


komunikačná metóda | komunikačná metóda výučbykomunikačná metóda výučby angličtinykomunikačná metóda výučby anglického jazykavýsledky metódy reformenglish | výsledky reformenglish | online kurz angličtiny | online kurzy angličtiny | kurz angličtiny cez Skype | kurzy angličtiny cez Skype | kurz cez Skype | kurzy cez Skype | online kurz | online kurzy | skúsenosti reformenglish | referencie reformenglish | o vyučovacej metóde ReformEnglisho metóde ReformEnglishmetóda ReformEnglish
Zdieľajte nás: