ÁLTALÁNOS SZERZŐDÉSFELTÉTELEK

 

Adatvédelmi nyilatkozat

A www.ReformEnglish honlap https://www.reformenglish.com/hu/elerhetoseg_kontakt_telefon_email_skype URL cím alatt rendelkezésre álló kapcsolatvételi űrlap kitöltésével egyértelműen és kifejezetten hozzájárulok, hogy a megadott adataimat a Reform PRODUCTS & SERVICES Kft. (elérhetőség: info(kukac)reformenglish.com) (értve ez alatt az e feladattal megbízott Munkatársat is) megismerje, letárolja elektronikus és/vagy papír alapon, tehát kezelje a számomra nyújtott szolgáltatásokkal kapcsolatban, betartva az információs önrendelkezési jogról és az információszabadságról szóló 2011. évi CXII. törvény, az Európai Parlament és a Tanács (EU) 2016/679 Rendelete (GDPR), valamint saját Adatvédelmi és Adatbiztonsági Szabályzata, Adatvédelmi Tájékoztatója és egyéb, vonatkozó szabályzat rendelkezéseit. Hozzájárulok, hogy a Reform PRODUCTS & SERVICES Kft. (elérhetőség: info(kukac)reformenglish.com) adataimat adatállományában megtarthassa abban az esetben is, ha a szolgáltatás vásárlására nem kerül sor.

 

Vállalatunk kötelezettségei

Az Intézmény biztosítja a Résztvevőnek a képzés elvégzéséhez szükséges ún. technikai hátteret, internetes elérhetőséget, didaktikai eszközöket és a tananyagot. Biztosítja továbbá, hogy a képzés interneten keresztül a Skype program segítségével kerül lebonyolításra. A képzést az Intézmény szerződtetett tanárai nyújtják, azaz ők oktatnak a kommunikációs tréningen. Az Intézmény biztosítja továbbá a képzés zavartalan lebonyolítását. Amennyiben a képzést többszörösen felmerülő technikai okok megszakítanák vagy leállítanák, az Intézmény kötelezi magát a tanóra fennmaradó részének pótlására. Az online tanóra időpontját a Részvevő köteles egy hétre előre megbeszélni, s legkésőbb a tanóra kezdete előtt 7 nappal egyeztetni a szolgáltatóval telefonon vagy e-mailben. Amennyiben a Résztvevő az előre megbeszéltek szerint, s egyben egyeztetett időpontban megtartott tanórán nem vesz részt és erről nem értesítette az Intézményt az előző munkanap 17:00-ig e-mailben az info(kukac)reformenglish.com címen vagy telefonon a +36 30 846 25 26 telefonszámon és azon nem jelenik meg, úgy a tanóra megtartottnak minősül.

 

Pénz visszafizetési garancia

Vállalatunk biztosítja a 2011-ben elfogadásra került a fogyasztók jogairól szóló Európai Parlament és a Tanács 2011/83/EU irányelvét, melynek megfelelően a jelentkező elállási jogát biztosítja és elégedetlenség esetén a kommunikációs tréning fennmaradó tanóráinak díját visszaszolgáltatja a jelentkezőnek.

Dr. Bódi László Bódi

Ügyvezető

Megosztás:   

Copyright © ReformEnglish.com 2009-2022 All rights reserved

Reform PRODUCTS & SERVICES Kft.

Tel.: +36 30 846 25 26 | info@reformenglish.com | Skype: reform.deutsch1

IMPRESSZUM | ÁSZF